Menü

Nyelvek

Member of Alliott Group Deutsche Anwalts Cooperation

Bemutatkozás

Történetünk

Tevékenységünk

Munkamódszerünk

Informatika

Megbízóink

Kooperációs partnereink

Történetünk

1954.  Néhai Dr. Fehér Jenő Gyula, törvényszéki bírói hivatása megszüntetése után megkezdi ügyvédi praxisát Gyálon.

1973. Dr. Fehér Jenő ügyvéd csatlakozik édesapjának – az akkor kényszerűen ügyvédi munkaközösség keretében működő – irodájához.

1991.  Dr. Fehér Jenő Budapesten nyit irodát. Túlnyomórészt külföldi megbízóknak nyújt gazdasági jog területén átfogó jogi szolgáltatást.

2006.  Dr. Fehér Dániel és Dr. Nemes Ákos ügyvédek több évnyi külföldön, valamint hazai ügyvéd irodákban - nagyrészt nemzetközi vonatkozású ügyekben - szerzett tapasztalattal csatlakoznak az irodához, amely ekkor veszi fel a Fehér Nemes Ügyvédi Iroda nevet.

2011.  Dr. Fehér Dániel megalapítja a Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft (FN-Tax Kft.-t), melynek profilja adó- és pénzügyi tanácsadás.

2012.  Dr. Nemes Ákos társult ügyvédként folytatja az irodával az együttműködést.

2013. Dr. Bereczky Ferenc ügyvéd partnerként csatlakozik az irodához, amely ekkortól veszi fel a Fehér és Társai Ügyvédi Iroda nevet. 

2013. Dr. Fehér Dániel Németországban is leteszi ügyvédi vizsgáit, majd bejegyzik ügyvédként a Frankfurti Ügyvédi Kamaránál.

2014.  Az iroda stratégiai partnerségre lép a VGD Hungary Kft.-vel.

Oldal tetejére

Tevékenységünk

Irodánk teljes körű jogi, illetve kooperációs partnere révén adótanácsadási, könyvelési és könyvvizsgálati szolgáltatást nyújt megbízói részére magyar, német és angol nyelven.

Minden esetben arra törekszünk, hogy felmérjük ügyfeleink kívánságait, elképzeléseit, hogy a munkánk során a klasszikus jogi-tanácsadói feladatok kerüljenek előtérbe.

Ennek megfelelően célunk, hogy ügyfeleinknek komplex, több jogterületet is felölelő szolgáltatást nyújtsunk és minden szempontból a legoptimálisabb megoldást kínáljuk fel.

A külföldi ügyvédi irodákkal kiépített partnerség jegyében ügyfeleinknek a határon átívelő ügyeikben sem kell nélkülözniük segítségünket.

Oldal tetejére

Munkamódszerünk

Munkánk sikerének elsődleges záloga a megbízó bizalma és érdekeinek legmesszebbmenőkig történő szem előtt tartása. A bizalomhoz személyes kontaktusra, állandó kapcsolattartóra van szükség. Valamennyi megbízónk esetében személyes kapcsolattartó felelős az ügyek viteléért. Ez félreértésektől mentes párbeszédet és hatékony együttműködést eredményez ügyvéd és ügyfél között. Felmerülhet olyan kérdés, amelynek megválaszolásához az adott szakterületen jártas más munkatársunk, illetve csoportunk közreműködése válik szükségessé. A kapcsolattartó feladata ebben az esetben az ügy koordinálása és a szükséges információáramlás biztosítása megbízónk és irodánk munkatársai között.

Amennyiben megbízóink olyan ügyekkel fordulnak hozzánk, melyek során viták, nézeteltérések fordulnak elő, célunk a konfliktusokat is felvállaló megbízói érdekérvényesítés elsősorban megegyezés útján, gyors és hatékony problémamegoldással.

Előfordulhat azonban, hogy a konstruktivitás és a racionális kompromisszumkészség nem talál meghallgatásra az ellenérdekű félnél. Ebben az esetben jelentős peres tapasztalattal rendelkező ügyvédeink valamennyi törvényes eszközt megragadva gondoskodnak megbízóink bíróságok előtti képviseletéről.

Megbízási díjunk túlnyomórészt óradíjban kerül megállapításra, de átalány- és eseti díjazást is alkalmazunk.

Oldal tetejére

Informatika

Hatékony elektronikus kommunikáció révén a hozzánk érkező megkeresésekre 24 órán belül reagálunk.

Online kapcsolatban vagyunk Magyarország valamennyi a cég- és földhivatali nyilvántartásával, és az e-peres eljárásokban is állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Jogi ügyviteli szoftverünk segítségével tevékenységünkről precíz elszámolást készítünk, mely számlánk mellékletét képezi.

Oldal tetejére

Megbízóink

Irodánk szolgáltatásainak fő célcsoportja a magyarországi kis- és középvállalati szektor.

Elsősorban külföldi tulajdonú magyarországi vállalkozások állandó jogi képviseletét látjuk el, emellett azonban több nagyvállalat részére is nyújtunk jogi tanácsadást.

Ügyfeleink zömmel a bank- és biztosítási szektor, az építőipar, a gépgyártás és forgalmazás, a reklám és médiapiac, a szolgáltatóipar, a vegyipar, az élelmiszeripar, valamint a fuvarozás és szállítmányozás területéről kerülnek ki.

Oldal tetejére

Member of Alliott Group

 

Deutsche Anwalts Cooperation